Design för framtiden

Välkommen till Lammhult Design Groups nya hemsida – en bra plattform för alla som vill veta mer om vår verksamhet.

“We build tomorrow’s design business”

Sofia Svensson · VD och koncernchef

Vi bygger morgondagens designvarumärken

Vår historia tar sin början i Småland i slutet av 80-talet. Ett antal framgångsrika entreprenörer beslöt sig för att gå ihop och skapa en gemensam bas för att kunna åstadkomma något större. Bolaget, som vid den tidpunkten agerade som ett investmentbolag, stakade snabbt ut riktningen för framtiden. Möbler och design skulle vara de bärande beståndsdelarna, och så har det fortsatt när Lammhults Design Group successivt har vuxit genom förvärv. Vi lever efter vår vision ”To build tomorrow’s design business” där vi verkar för att utveckla starka varumärken inom interior design för den kommersiella marknaden. Fora Form, Abstracta och Lammhults möbel är fina exempel på det.

Nya tider ger nya affärer

Marknaden är i ständig förändring och det senaste året har trender, som tidigare befunnit sig i startskedet, fått en rejäl skjuts framåt i och med pandemin. Det traditionella kontoret har snabbt fått ställa om till en flexibel arbetsplats för medarbetare som växelvis arbetar hemifrån i betydlig högre grad. Företag måste anpassa sina arbetsplatser för att minska smittspridning, med avstånd och avskärmningar. Interiör används till mer än funktion, den ska även spegla företagets själ och varumärke. Framtidens kontor får också fler användningsområden, och går mer och mer mot att bli vårt sociala nav i tillvaron. Allt detta innebär att många företag behöver genomföra förändringar i sina kontorslandskap och mötesplatser.

När marknaden genomgår förändring skapas nya möjligheter till nya affärer. Behovet av moderna och kvalitetsmöbler som håller över tid, såväl hos företag som vid hemmakontoret, växer. Lammhults Design Group har en omfattande produktgrupp som består av både klassiska och nydesignade möbler, samtliga producerade i Sverige med kvalitet och hållbarhet som ledord. När trenden dessutom säger att materialvalen gärna ska vara äkta, naturliga och organiska, ligger det helt i linje med vad vi skapar.

Värdeskapande tillväxt

Vi drivs av att växa – som branschledare, konceptutvecklare och som en motor för ökad lönsamhet. För att nå dit behöver vi vara bäst på marknaden när det kommer till att skapa synergieffekter – inom design- och innovationsprocesser, cirkulär produktion, inköp och försäljning. Det är här vi arbetar intensivt med att skapa värden. Vi gör det genom att varsamt ta hand om våra varumärkes traditioner och uttryck, samtidigt som vi adderar ett gediget kunnande kring företagande och effektivitet.

Sundhet alltid en framgångsfaktor

Inom Lammhults Design Group strävar vi efter att vara innovativa och framåtlutade i det vi gör. Men det viktigaste för oss är att bygga vårt värde på respekt och sunt förnuft. Affärer ska göras på rätt sätt så att de kan uppskattas av såväl medarbetare som samarbetspartners, kunder, miljö och aktieägare. Det är vår utgångspunkt när vi tar förväntansfulla och målinriktade steg in i framtiden.

Väl mött,
Sofia Svensson

 

Sofia Svensson

Sofia Svensson
VD och koncernchef