Rapport

Rapport - 05.04.2021

Lammhults Design Groups årsredovisning 2020

Lammhults Design Groups årsredovisning 2020 är nu tillgänglig på koncernens hemsida.

Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Daniel Tell, CFO, telefon 070-636 75 78.

Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2021 kl. 15.45 CET.