Strategisk Positionering

För att optimera bolagets resurser, verka i en tydlig riktning och förbli konkurrenskraftiga har vi valt ut fyra strategiska perspektiv som vi arbetar efter.

Värde - ”Lönsam tillväxt”

Vi skapar lönsam tillväxt genom att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken som har stor utvecklingspotential. Synergieffekter uppstår inom design- och innovationsprocesser, cirkulär produktion, inköp och försäljning. På så sätt bygger vi långsiktigt hållbara bolag som fokuserar på både kundupplevelse och aktieägarvärde.

Innovation - ”Steget före”

Innovation hos oss på Lammhults Design Group sker genom att vi ständigt testar nya idéer tillsammans med medarbetare, kunder, formgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. De bästa idéerna förverkligas och leder till bestående förändring.

Vi utvecklar våra bolag genom att sammanföra olika kompetenser. Det lokala företagets entreprenörskap förenas med strategisk expertis från koncernledning och styrelse.

Miljö - ”Agera cirkulärt”

Vår ambition är att använda förnyelsebara råvaror och komponenter som baseras på återvunnet material och designar för utbytbarhet och återbruk.

Relationer - ”Våra intressenters förstaval”

Vi bygger och vårdar relationer genom öppen och affärsmannamässig kommunikation med kunder, arkitekter och leverantörer. Vi behandlar människor på ett respektfullt och värdigt sätt, håller det vi lovar och följer existerande lagar och regler.