Vid årsstämman den 23 april 2020 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, med Richard Peters som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.