Lammhults Design Group presenterar varje år löpande finansiella delårsrapporter och en årsredovisning.