Peter Conradsson

Styrelseordförande

Ledamot sedan 2013. Född 1976.
VD för Scapa Inter AB, Scapa Capital AB och Scapa Fastighet AB.

Utbildning och yrkeserfarenhet
Magisterexamen i Företagsekonomi – Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Vd för Beds by Scapa AB (2008–), Vd för Scapa Inter AB (2010–).

Övriga styrelseuppdrag 
Ordförande i Scapa Inter AB, Beds By Scapa AB och Bokelund RP AB. Ledamot i Scapa Capital AB, Scapa Fastighet AB, Dnuleknob AB och Dorma Home S.A.

Aktieinnehav i Lammhults Design Group ab: 384 757 A-aktier och 1 426 000 B-aktier

genom ägande i Scapa Capital AB, samt 18 000 B-aktier, privatägda.