Lars Ericsson

Managing Director Morgana och Ragnars

VD Morgana AB sedan augusti 2019 samt COO Ragnars Inredningar sedan 2014. Född 1955.

Utbildning och yrkeserfarenhet
Civilekonomi Universitet i Linköping, CES/Mastersexamen, IT/Administrativ chef Kongsberg, Automotive Mullsjö, CFO Munksjö Paper, VD Tipac AB, CD Superfors Sweden AB

Aktieinnehav i Lammhults Design Group ab: