Anna Stålenbring

Styrelseledamot

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom från Högskolan i Växjö

Arbetslivserfarenhet: Erfarenhet från 30 år i ledningen för industribolag, varav merparten inom Nefab-koncernen.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i FM Mattsson Mora Group AB (publ), OEM International AB (publ) och OnePartner Group AB.