5 incitament att äga aktier i Lammhults Design Group

 

① Förändringar skapar efterfrågan

Lammhults Design Group gynnas av kontinuerliga f.r.ndringar på kontorsmarknaden och utformningen av offentliga mötesplatser, oavsett om det är trender fr.n enskilda rum till öppna landskap eller att fler arbetar hemifrån.

När sådana förändringar sker behöver företag och organisationer möblera om, vilket skapar efterfrågan på våra produkter.

② Starka varumärken med fokus på kontraktsmarknaden

Lammhults Design Group är tydligt positionerat med egna varumärken som tillhör möbelbranschens starkaste. Det bygger grunden för en fortsatt stabil efterfrågan, oavsett konjunktur. Vi är idag fokuserade på kontraktsmarknaden – ett strategiskt valsom skapar effektivitet och tydlighet för alla intressenter.

③ Hållbar innovation och produktutveckling skapar tillväxt

För att behålla våra positioner krävs en kontinuerlig innovation och produktutveckling. Med tidlös produktdesign och hög kvalitet är vi väl positionerade för att bidra till minskade resursflöden. Vi år väl positionerade med ”repair, re:use and recycle” för att möta marknadens efterfrågan på cirkulära flöden.

④ Finansiell stabilitet ger handlingsfrihet

Lammhults Design Groups låga nettoskuldsättning och höga soliditet utgör en viktig grund för handlingsfrihet och strategiska valmöjligheter för att uppnå organisk och förvärvad tillväxt. Vi har god kunskap och ett brett nätverk för att kunna genomföra förvärv i norra Europa samt en etablerad process för att integrera och utveckla dem.

⑤ Delegerat ansvar ger snabbhet och flexibilitet

Koncernen styrs genom tydligt delegerat affärsmannaskap. Det gör att vi är snabba och flexibla vid omställningar, både när marknaden bromsar in och när efterfrågan ökar.

Finansiell stabilitet

Koncernens låga nettoskuldsättning och höga soliditet utgör en viktig grund för handlingsfrihet och strategiska valmöjligheter.

Hållbarhetsarbete med höga ambitioner

Vår ambition är att vara föregångare inom hållbarhet och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral och integritet är integrerade delar av vår verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling.

Rustade för förvärv om goda möjligheter uppstår

Vi har god kunskap och ett brett nätverk för förvärv i norra Europa, och vi har en etablerad process för att genomföra och utveckla dessa.