Office Interiors

Office Interiors

Inom affärsområdet Office Interiors erbjuder koncernens bolag skandinavisk design, pålitlig kvalitet genom en stor bredd av produkter och unika lösningar för offentliga miljöer med huvudfokus på kontorsmiljöer. Flexibla och hållbara inredningslösningar och innovativa akustikprodukter är exempel på produkter som vi ser efterfrågas allt mer utifrån växande trender som öppna planlösningar, ökad resursdelning och behovet av sociala mötesplatser med mångsidiga arbetsytor.

Årets resultat 2019

Nettoomsättning: 547,9 Mkr (719,5)
Rörelseresultat: -28,8 Mkr (38,6)
Andel av verksamheten: 67%

Största marknaderna
Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien

Varumärken
Abstracta, Fora Form, Lammhults Möbel, Morgana, Ragnars

Varumärken