Investeringsstrategi

Lammhults Design Groups strategi bygger på att vi investerar långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken. Förvärvskandidater ska ha utvecklingspotential och verka inom inrednings- och möbelbranschen samt ha en relevant storlek och en etablerad hållbarhetsagenda.

Våra investeringskriterier

– Företaget har en designprofil som passar ihop med Lammhults Design Group
– Produktsegmentet har en positiv framtidsprognos och visar lönsam tillväxt
– Möjlighet till gynnsam position i värdekedjan
– Potential för geografisk expansion
– Agerar på marknaden med egna produkter under egna varumärken med bas i norra Europa
– Produktsortiment: möbler, belysning, mattor och akustik
– Kundsegment: Offentliga miljöer, kontor och hem.
– Lönsam verksamhet med en omsättningsstorlek som passar vår ägarstyrningsmodell
– Potential för geografisk expansion
– Att vi kan tillföra mervärde till företaget