Lammhults Design Groups tjugonde år på börsen

Finansiell information lämnas regelbundet i form av delårsrapporter publicerade som pressmeddelanden, pressmeddelanden rörande nyheter och viktiga händelser samt årsredovisningar. Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media lämnas samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras, samt i samband med publicering av annan viktig information.

Ekonomisk översikt

Enhet20152016201720182019
Nettoomsättningmkr701,3794,3929,8 964,51 022,1
Bruttoresultatmkr250,2276,5306,2334,4348,0
Bruttomarginal%35,734,832,934,734,0
Rörelseresultatmkr33,845,148,044,875,6
Rörelsemarginal%4,85,75,24,67,4
Resultat efter finansiella poster mkr33,742,344,335,471,6
Nettomarginal%4,85,34,83,77,0
Totalt kapital mkr646,8845,9852,0829,1935,4
Sysselsatt kapital mkr489,3632,9628,3604,8702,0
Operativt kapital mkr457,3604,3610,2582,0677,1
Eget kapital mkr400,0429,8439,4456,0498,3
Avkastning på totalt kapital %6,06,75,85,89,5
Avkastning på sysselsatt kapital %7,98,97,87,912,8
Avkastning på operativt kapital %7,38,57,97,512,0
Avkastning på eget kapital %7,07,97,75,111,4
Skuldsättningsgradggr0,20,50,40,30,4
Andel riskbärande kapital%63,552,554,057,755,7
Räntetäckningsgradggr7,26,69,83,76,9
Soliditet%61,950,951,655,153,3
Kassaflöde från löpande verksamhet mkr50,637,258,590,468,3
Investeringarmkr20,130,719,722,816,7
Medelantal anställd personer352391435414391