BCI

BCI

"Designing Tomorrow’s Library – Today!"

BCI är en global leverantör av innovativa totalinredningslösningar för moderna bibliotek.

Grundat 1929

I koncernen sedan 2002
Omsättning 356,1 Mkr
Prioriterade marknader Skandinavien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Benelux, Schweiz, Nordamerika och Mellanöstern.
Målgrupper Kulturhus, kommunbibliotek, skolbibliotek, universitet och pedagogiska miljöer.
Tre nyckelstyrkor Idé- och designutveckling, kundanpassade lösningar och brett produktprogram med leverans och installation.

Varumärken