Årsstämma

Årsstämman i Lammhults Design Group AB (publ) ägde rum torsdagen 23 april 2020.

Handlingar

Handlingar från årsstämman 2020

Handlingar från årsstämman 2019