Rapport

Rapport - 22.08.2014

Tredje kvartalet i rad med lönsam tillväxt – såväl organisk som förvärvad

  • Nettoomsättning 379,7 mkr (287,3), varav andra kvartalet 193,7 mkr (135,7)
  • Rörelseresultat 11,2 mkr (3,7), varav andra kvartalet 6,0 mkr (1,4)
  • Orderingång 389,1 mkr (281,0), varav andra kvartalet 199,4 mkr (147,6)
  • Orderstock 145,9 mkr (83,0)

Nettoomsättning, orderingång och resultat

Under andra kvartalet ökade koncernens nettoomsättning med 43 procent och koncernens orderingång med 35 procent. För första halvåret ökade koncernens nettoomsättning med 32 procent och koncernens orderingång med 38 procent. Orderingången förbättrades främst för varumärkena Abstracta, Lammhults och BCI under första halvåret. Den starka orderingången bidrog tillsammans med förvärvet av Fora Form till att koncernens orderstock vid halvårsskiftet var 76 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år och uppgick till 145,9 mkr (83,0). Fora Forms orderstock uppgick till ca 40 mkr per den sista juni 2014. Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,0 mkr (1,4) under andra kvartalet och till 11,2 mkr (3,7) under första halvåret, vilket innebar en ackumulerad rörelsemarginal på 3,0 procent (1,3). För Office & Home Interiors ökade nettoomsättningen under första halvåret med 87,5 mkr och rörelseresultatet förbättrades med 6,9 mkr, medan nettoomsättningen ökade med 4,7 mkr och rörelseresultatet förbättrades med 3,5 mkr för Public Interiors. Exklusive Fora Form, som förvärvades i oktober 2013 och ingår i affärsområdet Office & Home Interiors, ökade koncernens nettoomsättning med 1 procent under första halvåret, medan koncernens orderingång ökade med 6 procent och koncernens rörelseresultat hade uppgått till 5,7 mkr (3,7).

Lammhult den 22 augusti 2014

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070–555 03 61.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2014 kl. 8.00.