Pressmeddelande

Pressmeddelande - 27.08.2014

Ny VD för Ire Möbel AB – Förstärker satsningen på lönsam tillväxt för varumärket ire, såväl inom Retail som Contract

Dick Thunell har anställts som ny VD för dotterbolaget Ire Möbel AB och börjar sin anställning den 3 november 2014. Dick kommer närmast från sängkoncernen Hilding Anders, där han ansvarar för och leder bolagets försäljningsorganisation i Sverige.

”Jag är mycket nöjd med att kunna knyta en erfaren och kompetent person att leda satsningen på lönsam tillväxt för Ire Möbel AB. Dick har en dokumenterad och gedigen erfarenhet av att bygga upp, utveckla och driva försäljning med starka varumärken på den nordiska marknaden mot Retail, men har även under senare år startat upp och lett försäljning mot Contract inom Hilding Anders.

Ire har sedan några år framgångsrikt breddat sin distribution till att även inkludera det växande behovet av mjukt sittande inom Contract. Med denna anställning får Ire, ett av Sveriges mest kända varumärken på Retailmarknaden, den kraft som behövs i vår fortsatta satsning på att utveckla bolaget”, säger Anders Rothstein, VD och koncernchef för Lammhults Design Group.

Lammhult den 27 augusti 2014

Lammhults Design Group AB

Anders Rothstein

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Dick Thunell, telefon 070-524 87 95

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2014 klockan 08:00