Rapport

Rapport - 27.03.2015

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2014

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.lammhultsdesigngroup.com.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post under den kommande veckan, till de aktieägare som har beställt årsredovisningen. Årsredovisningen kan även beställas via hemsidan eller via e-post till info@lammhultsdesigngroup.com.

Årsstämman för Lammhults Design Group AB kommer att hållas onsdagen den 29 april 2015 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult. Formulär för anmälan till årsstämman finns tillgängligt på vår hemsida och kommer även att sändas per post till de aktieägare som begär det.

Lammhult den 27 mars 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72 eller 070-555 03 61

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2015 klockan 16.00.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden i koncernens verksamhet.