Rapport

Rapport - 28.03.2014

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2013

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2013 finns från och med idag, fredagen den 28 mars 2014, tillgänglig på koncernens hemsida www.lammhultsdesigngroup.com.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post under den kommande veckan, till de aktieägare som har beställt årsredovisningen. Årsredovisningen kan även beställas via hemsidan eller via e-post till info@lammhultsdesigngroup.com.

Årsstämman för Lammhults Design Group AB kommer att hållas tisdagen den 29 april 2014 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult. Formulär för anmälan till årsstämman finns tillgängligt på vår hemsida och kommer även att sändas per post till aktieägarna.

Lammhult den 28 mars 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72 eller 070-555 03 61

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 klockan 15.00.