Stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Nettoomsättning: 576,0 mkr (534,3), varav tredje kvartalet 205,2 (161,0) Rörelseresultat: 22,0 mkr (17,7), varav tredje kvartalet 8,6 mkr (5,4) Resultat per aktie: 1,59 kr (1,43), varav tredje kvartalet 0,57 kr (0,49) Orderingång: 558,7 mkr (533,6), varav tredje kvartalet 156,9 mkr (140,0) Orderstock: 132,7 mkr (115,4) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Under det tredje kvartalet ökade koncernens omsättning med 27 %, varav 12 % organisk tillväxt. Framför allt gjorde dotterbolagen Abstracta och Fora Form ett mycket starkt kvartal. Förvärvet av Ragnars har också bidragit till ett bra kvartal. Koncernens orderingång i tredje kvartalet ökade med 12 % jämfört med motsvarande kvartal…

Read More

Förbättrat resultat och stark orderingång

Nettoomsättning:    370,8 mkr (373,3), varav andra kvartalet 200,3 (194,2) Rörelseresultat:      13,4 mkr (12,3), varav andra kvartalet 8,0 mkr (7,1) Resultat per aktie före och efter utspädning: 1,03 kr (0,94), varav andra kvartalet 0,61 kr (0,57) Orderingång:           401,9 mkr (393,6), varav andra kvartalet 233,7 mkr (207,1) Orderstock:             175,7 mkr (137,9) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Under andra kvartalet ökade omsättningen med 3 %, framför allt tack vare ett starkt kvartal inom Abstracta. Det mest positiva under kvartalet är den starka utvecklingen för orderingången. Den totala orderingången ökade med 13 %. Det innebär att vi går in i tredje kvartalet med…

Read More

Förbättrat rörelseresultat och förbättrad vinst per aktie

Nettoomsättning:      170,5 mkr (179,0) Rörelseresultat:         5,4 mkr (5,2) Orderingång:             168,1 mkr (186,4) Orderstock:               115,7 mkr (129,6) Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,42 kr (0,37) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Första kvartalet 2016 har huvudsakligen utvecklats som förväntat. Efterfrågan har varit stabil på majoriteten av våra huvudmarknader, förutom i Norge som präglats av lägre aktivitet jämfört med första kvartalet 2015, beroende på indirekta effekter av nedgången i olje- och gasbranschen. Abstracta har haft god tillväxt under kvartalet, framför allt inom exportförsäljningen till Danmark och Storbritannien. Lammhults Möbels försäljning inom Sverige har utvecklats mycket bra och med god orderingång. Större…

Read More

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2015

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.lammhultsdesigngroup.com. Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post, till de aktieägare som har beställt årsredovisningen. Årsredovisningen kan även beställas via hemsidan eller via e-post till info@lammhultsdesigngroup.com. Årsstämman för Lammhults Design Group AB kommer att hållas torsdagen den 28 april 2016 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult. Formulär för anmälan till årsstämman finns tillgängligt på vår hemsida och kommer även att sändas per post till de aktieägare som begär det. Lammhult den 1 april 2016 För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan Liljedahl, CFO,…

Read More

Förbättrad lönsamhet – ökad vinst per aktie med 28 %

Nettoomsättning 733,1 mkr (756,0), varav fjärde kvartalet 198,8 (210,5) Rörelseresultat 33,8 mkr (33,7), varav fjärde kvartalet 16,1 mkr (14,2) Orderingång 758,6 mkr (760,3), varav fjärde kvartalet 225,0 mkr (225,9) Kassaflöde från den löpande verksamheten 50,7 mkr (51,7), varav fjärde kvartalet 54,9 mkr (47,6) Resultat per aktie före och efter utspädning 3,29 kr (2,57), varav fjärde kvartalet 1,86 kr (1,31) Föreslagen utdelning 1,75 kr/aktie (1,50) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Koncernen presterade en resultatförbättring under det fjärde kvartalet med såväl förbättrad bruttomarginal som lägre omkostnader. Tack vare god kostnadskontroll och väl genomförda effektiviseringsåtgärder förbättrade vi därmed rörelseresultatet för hela 2015. Vinst…

Read More

Starkt kvartal för Lammhults Möbel och Public Interiors, svag marknad i Norge

Pressmeddelande från Lammhults Design Group AB (publ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-september 2015 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Starkt kvartal för Lammhults Möbel och Public Interiors, svag marknad i Norge Nettoomsättning 534,3 mkr (545,5), varav tredje kvartalet 161,0 (170,0) Rörelseresultat 17,7 mkr (19,5), varav tredje kvartalet 5,4 mkr (8,5) Resultat per aktie före och efter utspädning 1,43 kr (1,26), varav tredje kvartalet 0,49 kr (0,54) Orderingång 533,6 mkr (534,5), varav tredje kvartalet 140,0 mkr (149,2) Orderstock 115,4 mkr (117,8) För årets första nio månader blev omsättningen 2 % under 2014 och orderingången hamnade i paritet med föregående år. Office &…

Read More

Bra orderingång och förbättrat resultat under andra kvartalet

Nettoomsättning 373,3 mkr (375,4), varav andra kvartalet 194,2 (191,2) Rörelseresultat 12,3 mkr (11,0), varav andra kvartalet 7,1 mkr (6,0) Resultat per aktie före och efter utspädning 0,94 kr (0,70), varav andra kvartalet 0,57 kr (0,44) Orderingång 393,6 mkr (384,0), varav andra kvartalet 207,1 mkr (195,7) Orderstock 137,9 mkr (141,2) Kommentar av koncernchef Anders Rothstein VD och koncernchef Anders Rothstein kommenterar: ”Andra kvartalet blev överlag ett bra kvartal med bl.a. en ökad organisk orderingång på 6 procent och en resultatförbättring per aktie på 30 procent. Nettoomsättningen utvecklades starkt för varumärkena Lammhults, Ire, BCI och Schulz Speyer. Resultatet förbättrades under andra kvartalet,…

Read More