Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2018

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på koncernens hemsida. Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Urban Ottosson, Interim CFO, telefon 076-785 51 44.

Read More

2018 års rörelsemarginal den högsta på tio år

Kvarvarande verksamhet 1 oktober – 31 december 2018                                                  1 januari – 31 december 2018 * Nettoomsättningen minskade till 272,0 mkr (278,1)                * Nettoomsättningen ökade till 950,0 mkr (907,2) * Rörelseresultatet ökade till 26,0 mkr (25,6)                             * Rörelseresultatet ökade till 62,8 mkr (50,1) * Resultatet per aktie minskade till 2,10 kr (2,27)                      * Resultatet per aktie ökade till 5,20 kr (4,22) Total verksamhet 1 oktober – 31 december 2018                                                …

Read More

Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat

”Det tredje kvartalet visar god utveckling för koncernen gällande omsättning, resultat och kassaflöde. Hittills under 2018 har den organiska tillväxten varit 7%. Rörelseresultatet har ökat till 32,0 mkr (22,7) och rörelsemarginalen har stärkts till 4,6% (3,5%). Det ackumulerade kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat med 27,6 mkr till 23,7 mkr (-3,9).” Lammhult den 26 oktober 2018 Lammhults Design Group AB Sofia Svensson VD och koncernchef Frågor besvaras av Sofia Svensson, VD och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48. Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden,…

Read More

Mycket god tillväxt och tydlig resultatförbättring

” Det andra kvartalet var genomgående starkt. Koncernens omsättning ökade med 9 procent och orderingången med 10 procent. Tillväxten av såväl omsättning som orderingång var helt organisk. Resultatförbättringarna fortsätter. Under det andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 12,8 mkr (10,0) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (4,6). Signalerna från våra marknader är generellt fortsatt positiva, och vi bedömer att förutsättningarna för förbättrad lönsamhet under året är goda inom båda våra affärsområden. ” Lammhult den 13 juli 2018 Lammhults Design Group AB Fredrik Asplund VD och koncernchef Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38, mail fredrik.asplund@lammhultsdesigngroup.com eller Michael…

Read More

Ökat rörelseresultat och förbättrad rörelsemarginal

1 januari – 31 mars 2018 * Nettoomsättningen ökade till 231,8 mkr (227,2)* Rörelseresultatet ökade till 9,3 mkr (8,3)* Resultatet före skatt minskade till 6,9 mkr (7,2) * Resultatet efter skatt minskade till 5,4 mkr (5,6)  * Rörelsemarginalen ökade till 4,0% (3,6%)    * Orderingången minskade till 217,9 mkr (256,3)    * Orderstocken minskade till 176,9 mkr (177,7)   ”Under det första kvartalet ökade koncernens omsättning med 2 procent. Utvecklingen inom Public Interiors var god med en tillväxt på 6 procent, medan Office & Home Interiors ökade med 1 procent. Förbättringarna av rörelseresultat och rörelsemarginal fortsatte i det första kvartalet…

Read More

Stark tillväxt och ökat rörelseresultat

Nettoomsättning: 960,5 mkr (826,4), varav fjärde kvartalet 293,6 (250,4) Rörelseresultat: 48,0 mkr (45,1), varav fjärde kvartalet 25,2 mkr (23,1) Resultat per aktie före och efter utspädning: 3,96 kr (3,90), varav fjärde kvartalet 2,22 kr (2,31) Orderingång: 1 030,2 mkr (828,0), varav fjärde kvartalet 326,8 mkr (269,3) Orderstock: 190,9 mkr (146,6) Föreslagen utdelning: 2,00 kr/aktie (2,00), uppdelad på två utbetalningar, 1,00 kr per aktie i maj 2018 och 1,00 kr per aktie i november 2018. VD och koncernchef Fredrik Asplund: ” Under det fjärde kvartalet ökade koncernens omsättning med 17 %, varav 6 % var organisk tillväxt. Överlag var det ett bra…

Read More

Svagare utveckling av tillväxt och resultat i tredje kvartalet

Nettoomsättning 666,9 mkr (576,0), varav tredje kvartalet 206,3 mkr (205,2) Rörelseresultat 22,7 mkr (22,0), varav tredje kvartalet 4,5 mkr (8,6) Resultat per aktie före och efter utspädning 1,74 kr (1,59), varav tredje kvartalet 0,16 kr (0,57) Orderingång 703,4 mkr (558,7), varav tredje kvartalet 184,9 mkr (156,9) Orderstock 183,9 mkr (132,7) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Såväl volym som resultat under det tredje kvartalet har utvecklats svagt. Koncernens omsättning ökade med 1 procent. Affärsområdet Office & Home Interiors omsättning ökade med 11 procent, medan affärsområdet Public Interiors minskade med 23 procent. Nedgången inom Public Interiors beror främst på en svagare marknad…

Read More

Förbättrat resultat och fortsatt god orderingång

Nettoomsättning 460,7 mkr (370,8), varav andra kvartalet 226,7 (200,3) Rörelseresultat 18,3 mkr (13,4), varav andra kvartalet 10,0 mkr (8,0) Resultat per aktie före och efter utspädning 1,58 kr (1,03), varav andra kvartalet 0,91 kr (0,61) Orderingång 521,8 mkr (401,9), varav andra kvartalet 258,3 mkr (233,7) Orderstock 202,3 mkr (175,7) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Under andra kvartalet 2017 ökade omsättningen med 13 %, där flertalet av våra bolag visade tillväxt och god orderingång. Bruttomarginalen förbättrades mot årets första kvartal. Vi ser generellt en positiv utveckling på våra marknader. Trenden är att en allt större del av projekten realiseras, och därmed faktureras,…

Read More

Stark tillväxt, ökad orderingång samt förbättrat rörelseresultat

Nettoomsättning:      234,0 mkr (170,5) Rörelseresultat:            8,3 mkr (5,4) Orderingång:             264,4 mkr (168,1) Orderstock:               177,7 mkr (115,7) Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,67 kr (0,42) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Första kvartalet 2017 gav en omsättningstillväxt på 37 %, varav 11 % var organisk. Vi ser fortsatt en positiv utveckling på våra huvudmarknader, där framför allt den norska marknaden börjar visa tillväxt igen. Abstracta och Lammhults Möbel har haft en positiv utveckling såväl i Sverige som på flera av våra exportmarknader. Våra senaste förvärv, Morgana och Ragnars, har visat ett starkt första kvartal. För Public Interiors har Tyskland och…

Read More

Stark tillväxt och väsentligt ökat rörelseresultat

Nettoomsättning: 826,4 mkr (733,1), varav fjärde kvartalet 250,4 (198,8) Rörelseresultat: 45,1 mkr (33,8), varav fjärde kvartalet 23,1 mkr (16,1) Resultat per aktie före och efter utspädning: 3,90 kr (3,29), varav fjärde kvartalet 2,31 kr (1,86) Orderingång: 828,0 mkr (758,6), varav fjärde kvartalet 269,3 mkr (225,0) Orderstock: 146,6 mkr (126,3) Föreslagen utdelning: 2,00 kr/aktie (1,75) VD och koncernchef Fredrik Asplund: ”Under det fjärde kvartalet ökade koncernens omsättning med 26 %, varav 15 % var organisk tillväxt. Framför allt avslutade Abstracta, Fora Form och Public Interiors året mycket starkt. Ragnars, ett av våra förvärv under 2016, gjorde också ett bra fjärde kvartal. Kostnader i…

Read More