Styrelse

Vi står bakom och stöttar våra bolag genom deras olika utvecklingsstadier. Vi bidrar med ett strategiskt perspektiv, lång erfarenhet av att driva företag och entusiasm för förändring.