Strategisk Positionering

För att optimera bolagets resurser, verka i en tydlig riktning och förbli konkurrenskraftiga har vi valt ut fyra strategiska perspektiv som vi arbetar efter.

Värde - ”Lönsam tillväxt”

Vi skapar lönsam tillväxt genom att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken som har stor utvecklingspotential. Synergieffekter uppstår inom design- och innovationsprocesser, cirkulär produktion, inköp och försäljning. På så sätt bygger vi långsiktigt hållbara bolag som främjar både kundupplevelse och aktieägarvärde.

Innovation - ”Ett steg framför”

Innovation hos oss på Lammhults Design Group sker genom att vi ständigt testar nya idéer tillsammans med medarbetare, kunder, formgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. De bästa idéerna förverkligas och leder till bestående förändring.

Vi utvecklar våra bolag genom att sammanföra olika kompetenser. Det lokala företagets entreprenörskap förenas med strategisk expertis från koncernledning och styrelse.

Miljö - ”Agera cirkulärt”

I en värld av masskonsumtion där kvantitet och pris ofta prioriteras framför kvalitet och god design, så står vi för en annorlunda cirkulär filosofi. Vår vision är att natur, samhälle, ekonomi och teknologi ska kunna verka i harmoni med varandra.

Vi strävar efter att i så hög grad som möjligt använda förnyelsebara råvaror och komponenter som baseras på återvunnet material och designar för utbytbarhet och återbruk.

 

Relationer - ”Våra intressenters förstaval”

Vi är människor med talanger och olika styrkor som strävar efter att helheten blir större än summan av delarna.

Vi behandlar människor på ett respektfullt och värdigt sätt. Vi håller det vi lovar, följer existerande lagar och regler med ambitionen att ligga steget före gällande lagstiftning.

Vi bygger och vårdar relationer genom öppen och affärsmannamässig kommunikation med kunder, arkitekter och leverantörer.

I toppen av triangeln finns Operationell excellens (Operational superiority), bolag som fokuserar på en effektiv produktion och volym. Nere till vänster finns bolag som är Produktledare (Product leadership), bolag som fokuserar på produktutveckling och som investerar i att bygga starka varumärken. Där finns idag Lammhults, Fora Form och Abstracta, som kontinuerligt lanserar innovativa egna produkter och produktfamiljer. I det tredje hörnet finns Kundnärhet (Customer closeness), bolag som drivs av nära kundrelationer. Här finns Ragnars, Morgana samt vår biblioteksverksamhet, Library Interiors, vilka arbetar nära sina kunder och som i huvudsak utvecklar sina produkter och lösningar i dialog med dem.