6 goda skäl att äga aktier i Lammhults Design Group

 

Flera av branschens starkaste varumärken

Vi är tydligt positionerade på marknaden med några av möbelbranschens starkaste varumärken. Det ger förutsättningar för fortsatt positiv utveckling, oavsett konjunktur.

Strategiskt fokus på kontraktsmarknaden

Vi är helt fokuserade på kontraktsmarknaden. Ett strategiskt val som skapar effektivitet och ett tydligt fokus för våra kunder och våra medarbetare.

I framkant av innovation och produktutveckling

För att behålla vår position krävs en kontinuerlig innovation och produktutveckling. Vi ligger i framkant av utvecklingen i branschen och lanserar årligen flera nya produkter som är designade för en cirkulär ekonomi. Vi använder förnyelsebara råvaror och komponenter som baseras på återvunnet material och designar för utbytbarhet och återbruk.

Finansiell stabilitet

Koncernens låga nettoskuldsättning och höga soliditet utgör en viktig grund för handlingsfrihet och strategiska valmöjligheter.

Hållbarhetsarbete med höga ambitioner

Vår ambition är att vara föregångare inom hållbarhet och möta internationella normer, juridiska och marknadsmässiga krav. Affärsetik, hög moral och integritet är integrerade delar av vår verksamhet och kontinuerliga strävan för en hållbar utveckling.

Rustade för förvärv om goda möjligheter uppstår

Vi har god kunskap och ett brett nätverk för förvärv i norra Europa, och vi har en etablerad process för att genomföra och utveckla dessa.