BCI

BCI

"Designing Tomorrow’s Library – Today!"

We are a global provider of innovative total interior solutions for modern libraries.

Grundat 1929

I koncernen sedan 2002
Omsättning 217 Mkr
Prioriterade marknader Skandinavien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Benelux, Schweiz, Nordamerika och Mellanöstern.
Målgrupper Kulturhus, kommunbibliotek, skolbibliotek, universitet och pedagogiska miljöer.
Tre nyckelstyrkor Idé- och designutveckling, kundanpassade lösningar och brett produktprogram med leverans och installation.

Varumärken